« Home | In the raw: The oxymoron that is Santing Scalawags... » | Phylum: Gibahig nga "alternative music" » | Makapasanting ang matang sa kinaadman sa Santing S... » | Blood of the Stone: Poetry in Motion » | Four beautiful women » | Indephums, by request! » | Bré Ambungan sa Smash Fm - Aktibo pagpasupot sa ti... » | Life is coffee » | The continued beating of Scrambled Eggs » | Lessons from dogs and the Liloan lighthouse » 

Friday, May 05, 2006

Nganong Ni-Enter! debut album sa Konigs gilusad

Hugyaw ang nahitabong paglusad sa pinakaunang album sa Bisdak hip-hop nga pundok Königs nga may ulohan "Nganong Ni-Enter!" nga adunay dose ka mga kanta nga gipahaum sa tuno, bunal, ug paningog sa hip-hop/rap music.
Nagkauyon ang tulo ka sakop - silang Naw-t-dog, Garvie ug Brent - sa pagbunyag sa pundok ug Königs (gikan sa pulong nga Swiso-Aleman, ang koenigs nagakahulugan ug "kings" kon mga hari. Ang saktong pagbasa niini mao ang koi-nigs.) Tungod kini kay gipakahari man nila ang talento sa Bisdak sa pamuhat ug mga huni ug awit. Tam-is kaayo palandongon diha sa usa ka linya sa ilang mugna ang: Dili titulado/ngano?/Dili ilado/ngano?...Cebu ni bai/Dili mo katandog sa among garbo/ayaw'g labay kon makakita mo’g talento.
Ang "Nganong Ni-Enter" nga silbing carrier track usa ka maalamon nga paggaray-garay sa mga pulong nga nagbatbat may kalabutan sa paghulagway sa usa ka tawo nga nahitumpawak sa pagpayuhot ug paggamit og ginadiling drugas, ug ang sangpotanan sa maong bisyo - ang pagkawala sa direksiyon ug bili sa kinabuhi, lakip na ang saktong pangisip. Masungogon kining nagkanayon: Nganong ni-enter man! Nganong gisugdan! M'o na asa na man natanggong nas prisuhan/naay kwartahan sa rehab gipadala's ginikanan/tungod sa bisyong way ayo/daghan nang nawad-an.
Lab-as pa ang pagkahaw-as sa pundok sa ilang malamposong pakigtambayayong sa Dice and K9 Mobbstarr nga maoy nigama sa official soundtrack sa lilas "Enteng Kabisote 2" nga gibitoonan ni Vic Sotto, nasundan gilayon kini ug gig atol sa nilabay nga Sinulog. Ang tulo ka sakop sa Königs nga managsilingan sa Talisay City - si Naw-t-dog nga kanhi sakop sa laing hip-hop nga pundok, ang Brownian Method; si Garvie nga maayo kaayo modala ug pinasagitsit sa likod sa mga kanta aron katagaan ug igong "hoomp" ang bunal sa tuno sa hip-hop, ug ang balaknon usab nga si Brent nga maoy nangunay pagmugna ug pag-abanid sa mga pulong sa "Nganong Ni-Enter!" mipalumpayat sa bagang du-ot sa mahiligon sa rap music diha sa luna nga nabakantehan sa karaan nga pamuhatan sa SSS sa Osmeña boulevard.
Nausban pa gayud ang paghugop sa mga Bisdak nga mahiligon sa hip-hop sa dihang gilusad na sa katapusan ang ilang debut album diha sa Handuraw Events Café sa Mabolo niadtong miaging Biernes atol sa "RNB Hip Hop Rap Nights".
Ang maong album nga gitawag sa tulo ug "labor of their love to propagate Bisdak hip-hop culture" gi-mix ug gi-master sa 6000 Goonz label ni Dice Rosaroso sa Dice and K9 Mobbstarr, gipagawas sa Alpha Music, ug gipakatap sa Harmony Music.
Gawas sa makalingaw kaayong paghulagway sa mga abusado nga “nangenter” paggamit ug ginadiling drugas, ang album aduna usay track nga "Pop Chick" kauban si Hi-C sa Dice and K9 Mobbstarr. Mahitungod kini sa usa ka ambongan nga lalaki nga buot mosakmit sa kasingkasing sa usa ka dalaga, apan bisan pa man sa iyang ka chickboy maglisud siya pagduol niini ug labaw pang dili makasugakod bisan "hi" na lang o "hello" tungod kay permi na lang siyang maunhan sa kaikog, kauwaw ug kataha.
Lain pang makalingaw nga track mao ang "Ungo Ka!" nga bunal kaayo ang “hardcore” nga elemento niini apan nakapasamot sa pagpatigbabaw sa panaglubid sa novelty ug hip-hop. Mahitungod kini sa dagway sa usa ka tawong palahubog ug kusog pa gyud moyupyop. Daw manggitik ang mga singgit sa tulo: “Kalkag kag buhok, ungo ka!/ Baho kag ilok, ungo ka!/ Lagom na'g lagos, ungo ka!/ Sige lang kag yupyop, ungo ka!”
Ang ubang mga kanta lagmit gayud nga adunay maigo ug mayatakan tungod kay may kalabutan kini sa kauna-unahon sa mga babaye ngadto sa mga lalaki, hinungdan nga buhaton lang sila ug pulutan sama sa gibatbat dihas “Ms. Appetizer”. Ug ang usa mao ang kalaay sa kalibutan ug sa mga buluhaton kon walay kuwarta. Gisaysay dihas "Wawart" nga maayo pa ang patay kay naa pay molimos ug kwarta. Makapahimuot nga ang buta misanggaak na lang ug: "Asa na mang kwartaaaaa?"
Samtang ingon niini ang dagan sa mga tracks sa album, nahinabi ning tagsulat si Naw-t-dog alang sa pagtino kon kinsa ang iyang giigo sa "Funky Juan". Matod pa ni Naw-t-Dog, ang maong rap naghulagway sa iyang kaagi sa dihang iyang gipakita ang iyang dakong pagtamod nga may ugma ang hip-hop music sa Cebu. Iyang gusto lang pahibaw-on ang matag mahiligon sa rap nga ipadayon ang gugma sa maong natad sa arte bisan pa man ug dunay mga tawo nga kusog manggamit ug mangwarta sa ilang mga pasundayag. Dinhi nakat-on ug leksiyon si Naw-t-dog nga ihatag ngadto sa tawong angayan ang iyang pagsalig ug ilhon pag ayo ang iyang mga katrabaho.
Ang tulo malipayon kaayo nga nisaysay nga sa AstroPlus pa lang daan sa SM City Cebu, ang ilang album mihalin na ug 50 kabook, nga matawag na og kalampusan alang sa usa ka pundok nga pasulbong pa lamang.
Silang Naw-t-dog, tinun-an sa Computer Science diha sa Asian College of Technology; si Garvie nga tinun-an ug Mass Communications sa University of San Jose-Recoletos ug si Brent nga ana-a sa Southwestern University alang usab sa pagtoon ug Mass Communications nakiglambigit sa SOS Village, usa ka institusyon nga nag-atiman sa mga ilong tuwapos, pinaagi sa pagbuhat ug kanta isip "jingle" ug ingon man ang “Nganong Ni Enter!” nahilakip sa Philippine Red Cross Album, usa ka pahat sa pundok aron makatigom ug pundo alang sa mga buhat sa kalooy.

5/10/2006 01:07:00 PM | Anonymous Site Promotion said....   

How to Get All the Website Traffic You Want with No Effort at all

In order to have a successful site you need of course a lot of website
traffic. But in many cases, even if you work really hard and you create
a
professional web page you still do not get too many visitors and in
conclusion the profit that you deserve.

First, let us review the most poplar methods of directing traffic to a
certain website.

-link exchanging - cheap method but many say that overall it drives
people
away from your site instead of to it, because adding a large number of
links
to you pages makes them look unprofessional and may drive visitors
away.
Adding only a small number of links does not have any noticeable
effect.
Also making link exchanges it's mot always so easy because you have to
convince webmasters to trade links with you. I can tell you from my
experience that if you have a new site this thing could get really
difficult
because almost no one will want to exchange links with you. Over time a
good link
can build your website traffic but it is hard work.

-free ezine ads - another cheap method but it rarely does anything
because
that are thousands of ads out there that try to attract attention and
yours
will just blend in with the others.

-search engine submissions - this may be the most effective method but
it
requires a lot of work and time, plus some money, and it only works if
you
get a high position in the search engines, which is very difficult to
do,
and you can loose that position in a few weeks.

-Buying one way links to increase you link popularity and your search
engine
rankings could be a method but having top positions in the major search
engines it's not so easy. Every one knows that search engine website
traffic
is the best but to get it you must have thousands of good quality links
which can get really expensive.

The solution is easier than you may think it is.. you can buy traffic!
For a
small amount of money you can purchase all the website traffic that you
need
and boost you business profits. Without people visiting your pages you
can
not promote and sell your products, so if you want to increase your
profits
you have to get as much website traffic as you can. Therefore, the
simplest,
easiest solution is to buy traffic. It is not expensive at all and you
will
definitely gain much more money than what you spend on buying traffic!

Now, a new innovative method was developed - the redirected visitors
technology. This tehnique brings, just as its name suggests, redirected
visitors to your site. It works perfectly and it is guaranteed to bring
a
lot of website traffic to you!

People who are working with this technology purchase all the abandoned
domain names that had a website with good traffic on them. Those
abandoned
websites are listed in the search engines and they are marketed,
therefore
they used to be visited by quite a lot of people. When you enter this
kind
of program, your website will be scanned, and those abandoned websites
will
be redirected to yours. When someone searches for something in a search
engine and clicks on the link that used to point to the abandoned
pages, it
will lead them to you instead! Unlike popups this method is not
annoying for
users, because what they find has the same subject as what they
searched
for, so they will most likely not even notice the redirection.

This way you will get all the targeted website traffic you need.
Instead of
working really hard you can simply buy that traffic! And as i saw on
the net
the prices for this kind of services are really cheap. Furthermore,
this
tehnique is not a spamming tehnique and it brings real traffic to you,
thousands of visitors!

If you are interested in learning more about the Site Promotion
redirecting
technology or if you would like to know how to buy traffic just follow
these
links.
http://www.redirectedvisitors.com

7/07/2006 10:59:00 PM | Anonymous Poker Hands said....   

Poker
Scratch And Win
Hotel
Lotto
Bingo
Red Dog
Dating
Pachinko
Slots
BlackJack
http://www.colonialmedicalsupply.com/
http://www.colonialmedicalsupply.com/CasinoPlayer-10-1-A.html http://www.colonialmedicalsupply.com/CasinoPlayer-12-1-A.html http://www.colonialmedicalsupply.com/CasinoPlayer-19-1-A.html http://www.colonialmedicalsupply.com/CasinoPlayer-7-1-A.html http://www.colonialmedicalsupply.com/CasinoPlayer-3-1-A.html http://www.colonialmedicalsupply.com/CasinoPlayer-5-1-A.html http://www.colonialmedicalsupply.com/CasinoPlayer-18-1-A.html http://www.colonialmedicalsupply.com/CasinoPlayer-9-1-A.html http://www.colonialmedicalsupply.com/CasinoPlayer-14-1-A.html

7/10/2006 09:28:00 PM | Anonymous Poker Hands said....   

Betting
Keno
Golf
Pick
Realtor
Super 7
Wild West
7 Cards
Football
Personal
http://www.cornergem.com
http://www.cornergem.com/PokerPlayer-11-1-A.html http://www.cornergem.com/PokerPlayer-12-1-A.html

http://www.cornergem.com/PokerPlayer-3-1-A.html http://www.cornergem.com/PokerPlayer-20-1-A.html

http://www.cornergem.com/PokerPlayer-8-1-A.html http://www.cornergem.com/PokerPlayer-10-1-A.html

http://www.cornergem.com/PokerPlayer-4-1-A.html http://www.cornergem.com/PokerPlayer-13-1-A.html

http://www.cornergem.com/PokerPlayer-19-1-A.html

8/26/2006 05:22:00 AM | Anonymous Rugby Fan Steve said....   

Rugby players spend a lot of time physical training Compared to other form of sports.I have read the
Rugby laws mentioned on this site. It's a gripping sport which targets the grip strength and the active mindedness of a player. American football and rugby league are also primarily collision sports, but their tackles tend to terminate much more quickly. For professional rugby, players are often chosen on the basis of their size and apparent strength and they develop the skill and power over the passage of time. In modern rugby considerable attention is given to fitness and aerobic conditioning as well as basic weight training.

9/23/2006 02:52:00 AM | Anonymous Watch Live Porn said....   


Watch Live Porn


Watch Live Porn


Watch Live Porn Online


Live Porn Online


Enjoy Live Porn Online


Latest Poker Betting

http://www.watchlivefootball.com
http://www.watchlivefootball.com/articles.php
http://www.watchlivefootball.com/faq.php
http://www.watchlivefootball.com/game.php
http://www.watchlivefootball.com/links.php
http://www.watchlivefootball.com/contact.php