« Home | The kindred spirit connection » | Gary V: MTV Generations awardee » | Siren song of Sagarmathaji's heights » | Star Troopers: We move it, move it! » | Today carries eternity » | Demise » | Nganong Ni-Enter! » | Königs, Salida and the Handuraw experience » | A SPACE IN SPACE Maria Eleanor Elape Valeros Cool... » | The Kadangyan mystique The life they live is their... » 

Wednesday, January 25, 2006

Balak ni Eleanor...

Anino sa mga dahong nagbad-ay bad-ay, nagsinukmatay, nagsinungogay, nagsinapnayay, ug nagtinandayanay sa yuta sa barangay Paril

Tinagik ni Maria Eleanor Elape Valeros

Libuan ka anino sa nagpaninggit nga dahon
miparayeg sa sabakan ning yutang kulonon
mihiyod-hiyod tinayhupan sa hanging aya-ay
sa lunhaw nga balili mapangahasong mitanday.

Buot mopasapnay, namugos makiglambigit
nagpangislo sa di matukib nga agulo'g panampit
midason pagsarap sa mga bitoong nangahagtak
mipupho sa mga tipaka sa gipanday kong balak.

Sa langit kuli nang motabas ang maikogong dag-om
ang kilat dili na mohadla sa pagtipas sa sawumsom
panganod wa manungog sa paglumos sa mga bitoon
pagbugalbugal nakawang kay ang dalugdog nahilom.

Sapnayon sa mga anino ang napukang kahayag
sapupuhon sa mga bukton ang nagtingang lamdag
kalimtan ang pangindahay nga sa yamog hunaran
ang samad nga namugna sa dughan sa kalikupan.

May huning midunggab sa kahilom nga makabungog
mga anino mikaransay sa dinagaang ug tinagubtob
ang taknaan sa panahon mipunting sa kamatuoran
dahon mosala'g mohaya ning abog sa kawanangan.